21% Lokaal

In de 21e eeuw is daar waar je woont steeds belangrijker. Je ziet dit ook in het overheidsbeleid. Heel vroeger woonde je misschien in een dorp en wist je nauwelijks over de grote wereld om je heen. Later is ons leefgebied steeds groter geworden. Globalisering wereldwijd en in ons eigen land. Met het internet lijkt deze trend alleen nog maar groter te zijn geworden. Toch ontdekken we dat er ook problemen aan de globalisering zitten. Tijd om opnieuw uit te vinden hoe lokaal en globaal zich tot elkaar kunnen verhouden.

In 2014 zijn er 406 gemeentes.
Nodig: 85 gemeentes!